Utwory znanych wykonawców

Pianino, fortepian
Muzyka klasyczna, nazywana również muzyką poważną, to w popularnym rozumieniu muzyka tworzona przez kompozytorów zmarłych wiele wieków temu, uważanych za klasyków z rozmaitych przyczyn. Można powiedzieć, że muzykę klasyczną wyróżnia to, że zazwyczaj przeznaczona jest jedynie do słuchania, w odróżnieniu od muzyki przeznaczonej do tańca.

Autor: RossinaBossioB
W Polsce bez wątpienia nagminnie wymienianym twórcą muzyki klasycznej jest Fryderyk Chopin, ze względu na urodzenie na terenie Polski i polskie korzenie. Z kolei jednym z jego najbardziej znaczących, a jednocześnie najbardziej rozpoznawalnych dzieł na świecie jest Etiuda Rewolucyjna c-moll. W kraju znacznym powodzeniem i szacunkiem cieszą się organizowane raz na jakiś czas Konkursy Chopinowskie, których laureaci zyskują duży prestiż w środowisku związanym z muzyką.

Klasycy wiedeńscy i ich dorobek
Muzyka klasyczna (dobre źródło: płyty z muzyką klasyczną) określana mianem „klasyków wiedeńskich” powszechnie obejmuje się trzech kompozytorów tworzących w Wiedniu, mianowicie Ludwiga van Beethovena, Josepha Haydna i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ci trzej muzycy wnieśli wielki wkład w muzykę na świecie, uznawani są więc za zasłużonych artystów dla kultury całej Europy. Jeżeli chodzi o Beethovena, jego dzieła na stałe wpisały się w świadomość mieszkańców krajów europejskich. Szczególnie rozpoznawalny jest początkowy fragment IX Symfonii, który nazwano „Odą do radości”. Obecnie jest to oficjalny hymn Unii Europejskiej. Innym znanym utworem tego kompozytora jest Bagatela a-moll, znana pod nazwą „Dla Elizy”.

Wpływy we współczesności
Obecnie bardzo często obserwuje się echa klasycznych dzieł muzycznych w różnych formach. Dobrym przykładem jest klasyczny Kanon D-dur Johanna Pachelbela, który został opracowany na bardzo wiele różnorodnych wersji, a na jego kanwie stale tworzonych jest wiele utworów muzyki rozrywkowej. Przykładem jest między innymi utwór brytyjskiej grupy Oasis „Don’t look back in anger”. Interesującym przypadkiem wpływu klasycznej muzyki na kulturę współczesności jest hymn UEFA Champions League. Jest to bowiem utwór, a z pewnością jego fragment, bardzo dobrze znany miłośnikom piłki nożnej. Fragment ten z kolei jest adaptacją klasycznego utworu Georga Friedricha Haendla z udziałem chóru, śpiewającego słowa kolejno w rozmaitych językach. Współczesne formy, w jakie zmienione zostały utwory klasyczne można było obserwować wyraźnie w początkach powszechności telefonii komórkowej, kiedy to stworzono pierwsze dzwonki, w dużej mierze oparte na klasycznych melodiach.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes